APPLICATION CRITERIA / BAŞVURU KRİTERLERİ

Hello,

 

We considered it appropriate to form a short informative page about the preliminary assessment, approval and proposal criteria of the projects that we would support to produce. After reading this text, you will have learned upon which criteria we accept and receive your projects for preliminary assessment.

 

The projects that do not meet the criteria of preliminary assessment, conditions of preliminary application and the requirements will not be received for consideration. Thus, we suggest you to prepare your preliminary application files effectively and attentively.

 

Wishing to work together.

 

Projects We Accept for Preliminary Application;

·     Short-length fiction and experimental film projects (Only directors can apply.)

·     Short-length and medium-length documentary projects (Only directors can apply.)

·     Full-length documentary projects (Directors and/or producers can apply.)

·     Full-length (independent) fiction film projects (Only directors can apply.)

 

Preliminary Application;

Filling the form in the section of ‘Application’ on our website, you can send your projects for preliminary assessment.

 

Terms of Preliminary Application;

·     Applications can be made in Turkish or in English.

·     Project applications from every country are accepted for evaluation.

·     Applications can be made by producers and/or directors accordingly to the categories mentioned.

 

Entry Requirements for Preliminary Application

·     Curriculum Vitae of the applicant (max. 300 words, necessary)

·     Genre of the project (necessary)

·     The main theme of the project (max. 20 words, necessary)

·     The synopsis of the project (max. 300 words, necessary)

 

In consequence of the preliminary evaluation for the projects which will be received for consideration, an e-mail (from projects@goktangoktas.com) is sent to the projector. In this e-mail the required materials will be notified in detail to the projector. After this e-mail is received the project file is expected to be transmitted to us within 10 days.

* The projects accepted for assessment after the preliminary assessment process, are not meant to get production support. The final result for the projects that are going to get production support will be notified at the end of the assessment process.

 

Our General Expectations About the Films

The relevant projects are expected to be universal, original, creative and distinctive contextually. In this regard, all kinds of subject matters and approaches with the asserted distinctions, will compel our attention.

 

The integrity of the story, the form of expression, the originality and cinematographic approach are the leading factors in the decision-making process. On that note, we suggest you to express yourself most clearly.

 

The projects that touch upon social issues and that are against the ethnic, religious and sexist approaches, also accordingly inclusive and that have a strong thesis will base our expectations.  

Merhaba,

 

Yapımcılığını üstlenebileceğimiz projelerin ön değerlendirme, kabul ve teklif kriterleri ile ilgili kısa bir bilgilendirme sayfası oluşturmayı uygun gördük. Bu sayfada yazanları okuduktan sonra projelerinizi hangi şartlarda kabul ederek ön değerlendirmeye alacağımızı öğrenmiş olacaksınız.

 

Aşağıda detayları belirtilen ön değerlendirme kriterleri, ön başvuru koşulları ve istenilen bilgileri sağlayamayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Dolayısıyla ön başvurunuzu etkili olacak şekilde dikkatle hazırlamanızı öneririz.

 

Birlikte çalışmak dileğiyle.

 

Ön Başvuru Yapılabilecek Projeler;

·             Kısa metrajlı kurmaca ve deneysel film projeleri (Yönetmenler başvurabilir.)

·             Kısa ve orta metrajlı belgesel film projeleri (Yönetmenler başvurabilir.)

·             Uzun metrajlı belgesel film projeleri (Yönetmen veya yapımcı başvurabilir.)

·             Uzun metrajlı (Bağımsız) kurmaca film projeleri (Yönetmenler başvurabilir.)

 

Ön Başvuru;

Web sayfamızda bulunan başvuru bölümünde bulunan formu doldurarak, başvuruya söz konusu projelerinizi ön değerlendirme yapabilmemiz için gönderebilirsiniz.

 

Ön Başvuru Koşulları;

·             Başvurular Türkçe ve İngilizce olarak yapılabilir.

·             Her ülkeden proje başvurusu kabul edilir.

·             Başvurular, kabul edilen türler doğrultusunda yönetmenler ve/veya yapımcılar tarafından yapılabilir.

 

Ön Başvuru İçin Gereken Bilgiler;

·             Öncelikle Başvuru sahibinin özgeçmişi (En çok 300 kelime zorunlu)

·             Projenin türü (zorunlu)

·             Projenin teması (En çok 20 kelime, zorunlu)

·             Projenin sinopsisi (En çok 300 kelime, zorunlu)

 

Ön değerlendirme sonucu değerlendirmeye alınacak projeler için başvuru sahiplerine (projects@goktangoktas.com) e-posta gönderilecektir. Bu e-postada değerlendirme için gerekli materyaller başvuru sahiplerine detaylı olarak bildirilecektir. Bu e-posta tarafınıza ulaştıktan sonra 10 gün içinde değerlendirme dosyasının tarafımıza ulaştırılmış olması beklenecektir.

* Ön değerlendirme sonucunda değerlendirmeye kabul edilen projeler yapımcılık desteği çin kabul edilmiş sayılmazlar. Yapımcılık desteği vereceğimiz projeler değerlendirme süreci sonunda belli olur.

 

Filmlerle İlgili Genel Beklentilerimiz

Başvuruya söz konusu projelerin evrensel, özgün, yaratıcı ve farklı bir içeriğe sahip olması beklenir. Bu bağlamda her türlü konu ve yaklaşımlarınız, ortaya koyduğunuz farklılıklarıyla radarımıza girebilir.

 

Hikayenin bütünlüğü, anlatım biçimi, yaratıcılığı ve sinematografik yaklaşımı bizi etkileyen en önemli unsurların başında gelir. Bu bağlamda kendinizi en net şekilde ifade etmenizi öneririz.

 

Sosyal meseleler ile ilgili dertleri olan, etnik, dini, cinsiyetçi yaklaşımlara karşı olan, kapsayıcı ve bu doğrultuda güçlü önermeleri olan projeler beklentilerimizin temelini oluşturur.